Divan edebiyatında sevgilinin güzellik unsurları pdf

kumarhane kralı


Download full- text PDF Read full- text. Yine sevgilinin güzellik unsurları zaman zaman aşığa. Divan edebiyatında zulmün ve acımasızlığın sembolü olarak anılır. This thesis researches the subject of the scent of the beloved’ s hair in Divan Poetry in the fourteenth and fifteenth centuries in terms of form and content. It explains the words and phrases that divan poets prefer to use in the context of the scent. Divan şiirinde sevgilinin kendisi veya güzelliğinin bir parçası, süs- giyim kuşam unsurları, kullandığı eşyalar ve sevgilinin çeşitli hâlleriyle tasvirlerine konu olan güneş; kimi zaman da divâne, ayinedâr, köle, kararsız âşık gibi sıfatlarla karşımıza çıkar. Sevgili ve âşık tipinin dışında. Aşığın görmek için canını verdiği yüz sevgilinin güzellik unsurları içinde en başta gelenidir. yüz, divan şiirinde cemal, ruy, didar, lika olarak adlandırılmaktadır. Gerek divan gerekse halk şiirinde yüz parlaklık itibarıyla ay, güneş, mum ve çerağa benzetilmiştir. 15 KMYAL - OKTAY KURT 10/ D 175 08. Sevgilinin âşık nazarındaki bu kıymeti kavuşmanın zorluğundandır. Üzerinde çok durulan yüz ve saç unsurlarının yanında bu bağlamda sevgiliye dair dikkate alınan diğer güzellik unsurları ise göz, kaş, kirpik, ağız, dudak, diş, ayva tüyleri, çene, gerdan, boy, bel, kol, el, parmak, ayak, kulaktır.

  • Word dosyasını pdf e çevirme programı

  • Mlpa pdf

  • The simple art of murdering pdf

  • 123 magic book pdf free download

  • Dirilt kalbini pdf


  • Video:Edebiyatında divan güzellik

    Sevgilinin divan güzellik


    ]