Osmanlı dağılma dönemi ders notları pdf

kumarhane kralı


See full list on zihni. Osmanlı Devleti ve Rusya arasında imzalandı. Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız olacak. Girit ve Doğu Anadolu da Ermenilere yönelik ıslahat yapılacak. ( Ermeni sorunu ilk defa ortaya çıktı. Kars, Ardahan, Batum, Doğubeyazıt Rusya’ ya verilecek. Osmanlı karadenizde savaş gemisi bulundurmayacak, tersane kuramayacak. Bulgaristan bir prenslik olacak Rusya tarafından yönetilecek. NOT: Ayastefanos Antlaşması geçersiz birantlaşmadır. Antlaşmaya Avrupa Devletleri karşı çıkmış veyerine Berlin Antlaşması imzalanmıştır. Balkan bunalımınıçözmek için yapılmıştır. Konferansta etkili olmak isteyen Osmanlı Devleti I. Meşrutiyetiilan etti.

 • Creative drama pdf

 • The simple art of murdering pdf

 • Fatura örneği pdf

 • Fransızca gramer kitabı pdf indir

 • Türkçe konu anlatımı pdf kpss


 • Video:Notları osmanlı dağılma

  Ders dönemi dağılma


  Mahmut Dönemi’ nde yaşandı. ( Osmanlı donanmasıİngiltere, Fransa, Rus donanması tarafından yakıldı) Böylece1815’ te başlayan ( Viyana Kongresi) “ Restorasyon Dönemi” sonaerdi. Türk Yılı ( Istanbul 1928), Osmanlı İmparatorluğu’ nun Dağılma Devri ( Istanbul 1940), Tâ Kendim - Yahut Defter- i A’ mâlim- ( Istanbul 1944). Filik- i Eterya Cemiyeti’ nin kışkırtmaları ( Cemiyeti kuranRus Aleksander İpsilanti) sonucu ayaklanma Mora’ da gerçekleşti. Osmanlı Devleti tarafından isyanı bastırıldı. Mora’ da başladı. Bunun üzerine Osmanlı Devletiayaklanmayı bastıramayınca Mısır Valisi Kavalalı Mehmet AliPaşa’ dan yardım istedi. Nov 02, · Kpss Tarih Osmanlı Devleti Dağılma ve Islahatlar Dönemi Ders Notları. Dağılma dönemi padişahları; 4. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz, 2. Osmanlı Devleti bu dönemde Avrupa devletleri arasındaki çıkar çatışmalarından faydalanmış ve denge siyaseti izleyerek varlığını sürdürmeye devam ettirmiştir.

  Napolyon Mısır’ ı işgal etti. Bunun üzerine Cezzar Ahmet PaşaNizamı- ı Cedit ordusuyla “ Akka” da Fransa’ yı mağlup etti. Mehmed Ali Paşa’ nın Mısır’ da ayaklanması üzerine, devletingüvenliğini sağlamak amacıyla Rusya’ dan yardım isteyen II. Mahmud, Fransa’ nın Mehmed Ali Paşa’ ya destek çıkması üzerineMehmed Ali Paşa ile anlaşmanın yolunu bulmaya çalıştı. Rusbirliklerinin Karadeniz boğazını geçerek Büyükdere önlerindedemirlemesi Fransa ve İngiltere’ nin işine gelmedi. Bunun üzerineFransa ve İngiltere Padişah ile Mehmed Ali Paşa’ nın arasınıbulmaya çalıştılar. Osmanlı Devleti ile Kavalalı Mehmet AliPaşa arasında imzalandı. ( İstenilen valilikler Mehmet Ali Paşa’ yaverildi).  ]