Lale devri yenilikleri pdf

kumarhane kralı


Lale Devri, Osmanlı Devleti için, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlamış, 1730 yılında gerçekleşen Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, Sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ dır ( Aydüz, 1997: 143). Damat İbrahim Paşa, Lale Devri’ nin başlaması ile birlikte büyük bir imar faaliyetine girişip mektepler, kü- tüphaneler, köşkler, yalılar, çeşmeler ve bahçeler yaptığı gibi şehrin tanzimine de son derece önem verdi. Lale Devri hakkında yapılan çalıúmalarda bu dönemin tarifi hususunda kullanılan “ uyanı”, “ Türk Rönesansı” 16ifadeleri dikkat çekmektedir. Bilhassa bu dönemin mevcut artlarının “ uyanıú” ile tarif edilemeyeceğinden bahseden Niyazi Berkes` den anlaıldığı gibi kullanılan bu tariflerin çok iddialı ve özel. Nedim LALE DEVRİ: Pasarofça Antlaşması ile Patrona Halil İsyanı arasındaki dönem LALE devridir. Ahmet Sadrazam: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Genel Özellik: Saray halkı ve çevresi zevk ve sefa içinde iken halk sefalet içinde idi. Osmanlı Devleti’ ndeyılları arasında geçen süreyi ‘ LALE DEVRİ’ olarak tanımlayan kişi Yahya Kemal Beyatlı’ dır. Bu dönemin yenilikleri şunlardır; BATILILAŞMA hareketleri başlamıştır. Mimaride, teknolojide, idarede Batılılaşma hareketleri görülür.

  • Macit gökberk felsefe tarihi pdf

  • Fatura örneği pdf

  • Txt to pdf apk

  • Türkçe konu anlatımı pdf kpss

  • Computer networks and internets douglas e comer pdf


  • Video:Lale devri yenilikleri

    Devri yenilikleri lale


    ]