Mai ve siyah orijinal metin pdf

kumarhane kralı


PDF | On Jun 24,, Selçuk Atay and others published Halit Ziya Uşaklıgil’ in “ Mai ve Siyah” Adlı Romanının Orijinal Metinden Aktarımı ve Günümüz Türkçesi | Find, read and. Halit Ziya Uşaklıgil’ in “ Mai ve Siyah” Adlı Romanının Orijinal Metinden Aktarımı ve Günümüz Türkçesi, ( S. Atay ile birlikte), Akçağ Yayınları, Ankara, ( II. Mar 09, · Mai ve Siyah’ ın bu baskılarında dönemin yaşantısına dair notların yanı sıra Ahmed İhsan’ ın sunuşu ve sonsöz olarak Tamer Erdoğan’ ın bir yazısı da bulunuyor. Bu baskının diğerlerinden en büyük farkı ise Mai ve Siyah’ ın 1898’ de yapılan ilk baskısından faydalanılarak hazırlanmış olması. Mai ve Siyah için sadeleştirilmesi ve yeni yazı ile tekrar basılması hakkında ısrar olduğu gibi eserin, yeni yazı ile basılmasına değil, fakat sadeleştirilmesine itiraz edenler de bulundu. Eser eski halinde mevcut olmakta devam edi- yor, eğer ona genç nesil de rağbet edecekse yeni yazı ile. Mai ve Siyah, Latin harfleriyle ilk olarak 1938 yılında Hilmi Kitabevi ta- rafından basılmıştır. Bu baskı, Halit Ziya’ nın bir önsöz ekleyerek kendisi- nin sadeleştirdiği metnin de ilk baskısıdır. Ardından aynı yayınevi eseri 1942 ve 1957 yıllarında yeniden yayımlar. 1963 yılından itibaren İnkılap. Mai ve Siyah’ ın 1898 baskısında bulunan ancak 1938 baskısın- da yer almayan bazı cümle ve ifadeleri ( ) içinde gösterdim.

  • Eric broug pdf

  • Mlpa pdf

  • The simple art of murdering pdf

  • 123 magic book pdf free download

  • Dirilt kalbini pdf


  • Video:Siyah metin orijinal

    Metin siyah orijinal
    ]